image-43465-kabloes images3 200 (2).png?1448191923527
image-43466-kabloes images3 200 (1).png?1448191984528
image-43467-kabloes images2000.png?1448192038324
De meeste teksten zijn  vertaald of overgenomen, ik probeer zoveel mogelijk de naam van de maker en de info te vermelden, indien je het niet wilt geef een seintje en ik verwijder de tekst .De foto's zijn door mij gemaak indien je er een wild zonder logo kan je die gratis opgesuurd krijgen per mail.indien de foto's niet door mij gemaakt zijn vermeld ik dit ook.anders wordt je vermeld onderaan elke  pagina . fouten mag je mij ook altijd melden groetjes kabloes.
van 001 tot 030
image-180824-next_kabloes1.gif
                                                                                                                 001
image-43460-kabloes vuurtoren Nieuwpoort.jpg?1448188927070
De vuurtoren van Nieuwpoort
De vuurtoren van Nieuwpoort, gelegen op de rechteroever van de IJzermonding, heeft een bewogen geschiedenis. Hij werd gebouwd in 1881 op 100m van zee en op 250m van de IJzermonding, ter vervanging van de oude Vierboete, die op de linkeroever en meer stadswaarts stond, te ver van zee om normaal te functioneren.
De nieuwe toren was 28m hoog en vormde met het dubbele woonhuis voor de vuurtorenwachter één complex. Het was verlicht met minerale olie en straalde een vast rood licht uit.
Einde oktober 1914, tijdens De Slag van de IJzer, werd de vuurtoren stukgeschoten.Herbouwd in het jaar 1923, in baksteen, was hij uitgerust met een elektrisch “bliksemlicht”.
Bij hun aftocht in september 1944 hebben de Duitsers de toren gedynamiteerd. Het volgend jaar werd voorlopig een 15 meter hoge seinpyloon op een duin geplaatst.
De huidige lichttoren werd in gebruik genomen in 1949. Het betreft ditmaal een betonconstructie beschilderd met witte en rode banen, wat zijn zichtbaarheid en herkenbaarheid als baken zeker ten goede komt. Hij reikt 27 meter boven de zeespiegel, de lichtbron haalt 29 m. Het rode zwaailicht straalt om de 14 seconden een lichtflits uit. De laatste vuurtorenwachter heeft de functie vervuld tot aan zijn opruststelling in 1963. Zo verloor de vuurtoren een stukje romantiek … Sindsdien wordt de werking van de lichttoren geregeld met elektronische afstandsbediening vanuit het gebouw van het Loodswezen aan de overzijde van de IJzermonding. Coördinaten:   51°9'17"N   2°43'47"E


002

De Lange Nele van Oostende : Vuurtorenweg z.nr. Vuurtoren van 1947 in opvolging van twee voorgangers resp. verwoest tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Beschermd als monument bij M.B. van 29/10/2004.Historiek.De eerste echte vuurtoren voor de oriëntering van de zeelui wordt pas in 1771 opgericht. Door de Oostendenaars "de vlaggenmast" genoemd - omdat er aan de top een mast met vlag stond - bevond hij zich op de dijk waar nu het monument ter ere van de zeelieden staat (cf. Oostende, Zeeheldenplein). In 1845 wordt er rond de voet een houten paviljoen gebouwd, de z.g. "Cercle du Phare", een club voor de elite. In 1860 wordt de vuurtoren gedoofd, slachtoffer van de bouwwoede waardoor zijn straal langs de westerflank het zicht ontnomen werd. In 1861 bouwt de stad een nieuwe vuurtoren, op de plaats waar de huidige vuurtoren staat. Hij is 60 m hoog, telt 273 treden en is toegankelijk voor het publiek. In 1915 wordt hij door de Duitsers gedynamiteerd. Tussen 1918 en 1920 komt de oude vuurtoren weer in dienst. Tot 1926 wordt er op het Fort Napoleon een tijdelijk seinlicht opgesteld. In 1926 komt een nieuwe vuurtoren in dienst die in 1944 door de Duitse bezetter wordt vernield. De huidige vuurtoren z.g. "Lange Nelle" komt in 1949 in dienst. In 1994 wordt de toren gerestaureerd en beschilderd naar ontwerp van I. Van Isacker.

Beschrijving.
Cilindervormige betonnen toren op een polygonale voet. De vuurtoren rijst op uit een dienstgebouw op vierkant grondplan. Lichthuis met bouten, gietijzeren steunen, koperen koepel. 
Technische gegevens : Ligging : 51°14' 2" N en 2°55' 9" O; hoogte : lichthoogte: 65 m, torenhoogte: 57,50 m, 324 treden; lichtsector : karakter Fl (3) W10 s (wit groepsschitterlicht met 3 schitteringen om de 10 s); reikwijdte 27 zeemijl; optiek : 2 Fresnel-lenzen met nog bewaarde pude aandrijving VEM Antriebstechnik Thurm, nu functioneel vervangen door nieuw systeem. In de Fresnellenzen zit onderdeel dat tevens een opwaarts gerichte straal genereert; lichtsterkte : 1.940.000 candela; huidige lamp: halogeen 3000 W, 220 V., 50.000 lumen; rotatie vanaf 1953 elektrisch i.p.v. met carbid(acetyleen)gas (delen van de oude gasinstallatie bewaard). Werking aan/uit kan d.m.v. mechanisme met gewicht worden overgenomen indien de stroomvoorziening uitvalt. Het geheel draait op kwikbad. De oorspronkelijke lichtinstallatie van de vorige toren is opnieuw gemonteerd. Deze installatie is van het merk "BARBIER, BERNARD, TURENNE S.A. PARIS, NR 46.510".

image-43462-kabloes vuurtoren de Lange Nele.jpg?1448189672335
De Lange Nele van Oostende
Agentschap Onroerend Erfgoed 2015Vuurtoren. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
image-43463-Fanion_lange_nelle.JPG?1448191682711
Agentschap Onroerend Erfgoed 2015Vuurtoren. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
003
image-43470-kabloes Vuurtoren_Blankenberge.jpg?1448192614109
De Blankenbergese vuurtoren
De vuurtoren van Blankenberge
werd gebouwd in 1954 in de Belgische haven. , de meeste vissersdorpen aan onze Vlaamse kust in de Middeleeuwen hadden hun eigen vierboete  of  vuurtoren die diende als een mijlpaal voor de vissers. De oudste informatie over Blankenberge vuurtoren dateert uit de vroege 14e eeuw. Voorheen moest men de naam "vuurtoren" letterlijk nemen : vaak waren eenvoudige bakstenen constructies op een duinop een  rooster waarop stro en, uit de 18e eeuw, ook steenkool werd verbrand, zodat de vissers op de zee weg naar huis konden vinden . De huidige Vuurtoren van Blankenberge werd in 1950 gebouwd in de Belgische havenstad. In het gebouw onder de toren was een maritiem museum gevestigd. Er is al een vermelding van een vuurtoren in Blankenberge uit 1337. De vorige vuurtoren werd gebouwd in 1870 en gedynamiteerd door de Duitse bezetting in 1944. Daarvoor stond er een  van 1817 tot 1872 op het nu afgebroken fort Napoleon een vuurtoren. De huidige betonnen vuurtoren gebouwd na W.O. II (1951). Deze vuurtoren bevatte waaronder een woon-en kantoorruimte voor de vuurtorenwachter en zijn gezin. De stijl doet denken aan het interbellum. Vandaag de dag, de vuurtoren bediend volledig automatisch en is niet meer bewoond.
De Vuurtoren is gelegen aan de Zeedijk 1, BE-8370 Blankenberge. De exacte
coördinaten zijn 51° 18' 45" N, 3° 06' 54" E. De Vuurtoren is 32 m. hoog, heeft een witte
kleur met zwarte band en heeft een zichtbaarheid van 20 zeemijl.
Het lichtkarakter is Fl(2) 8s, wat wil zeggen dat hij 2 maal flasht alle 8 seconden.
004

De Hoge vuurtoren van Heist is een Belgische vuurtorens  waarvan het licht gedoofd is. De stad Brugge zocht na het verzanden van het Zwin als waterweg een andere uitweg naar zee, en vond dat aan het begin van de 20e eeuw met de zeehaven Zee brugge. De vaargeul naar deze haven werd Pas van ’t Zand genoemd en werd uitgediept. Om deze vaarweg te bebakenen lieten twee ingenieurs-aannemers twee vuurtorens bouwen. Een van deze twee vuurtorens was de Hoge vuurtoren van Heist die gebouwd werd tussen 1905 en 1907. Samen met de Lage vuurtoren van Hiest  vormde deze een Lichtlijn voor schepen die de haven van Zeebrugge wilden binnenvaren. Ze was een van de allereerste volledig betonnen constructies in België en was verfraaid met jugendstilelementen en baksteenmotieven. In de toren brandde er een bestendig wit licht dat tot elf mijl uit de kust zichtbaar was. De lichtlijn was zichtbaar voor schepen die de goede koers van 136 graden hadden, zodat de lichtbundels van het laag geleidelicht en het hoog geleidelicht zich op één lijn bevonden. Door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge verloor de vuurtoren zijn functie en werd het lichtgedoofd.In 1998 werden er plannen gemaakt om de beide vuurtorens te restaureren, en dit werk was in 2004 gereed. In april 2005 werd de gerestaureerde Hoge vuurtoren van Heist officieel ingehuldigd.In de loop van 2011 werd de vuurtoren voorzien van sfeerverlichting (LED-verlichting aan de ramen en spots onderaan het gebouw), en in de najaar van 2012 kreeg het overwoekerde pad naar de toren een grondige opknapbeurt.De vuurtoren staat in het erkend natuurgebied de Vuurtorenweide


image-43485-vuurtoren knokke heist groot.jpg?1448197061984
De Hoge vuurtoren van Heist

                               51° 20′ 15.29″ N, 3° 13′ 49.57″ E   
005
image-43486-kablos vuurtoren knokke heist laag.jpg?1448197334428
De Lage vuurtoren van Heist

De Lage vuurtoren van Heist is een Belgische vuurtorens   waarvan het licht gedoofd is. De stad Brugge zocht na het verzanden van het Zwin als waterweg een andere uitweg naar zee, en vond die aan het begin van de 20e eeuw met de zeehaven Zeebrugge. De vaargeul naar deze haven werd Pas van ’t Zand genoemd en werd uitgediept. Om deze vaarweg te bebakenen lieten twee ingenieurs-aannemers twee vuurtorens bouwen. Een van deze twee vuurtorens was de Lage vuurtoren van Heist die gebouwd werd tussen 1905 en 1907. Samen met de  De Hoge vuurtoren van Heist​ vormde deze een lichtlijn voor schepen die de haven van Zeebrugge wilden binnenvaren. De lichtlijn was zichtbaar voor schepen die de goede koers van 136 graden hadden, zodat de lichtbundels van het laag geleidelicht en het hoog geleidelicht zich op één lijn bevonden. Door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge verloor de vuurtoren zijn functie en werd het licht gedoofd.

De vuurtoren staat op het einde van de Zeedijk van Heist (weliswaar op grondgebied Brugge:Zeebrugge) naast een werkzame (hogere) lichtopstand en in de schaduw van de zeedijkbebouwing. Ze staat tegenwoordig naast de Lichtopstand Zeebrugge Hoog die samen met  Lichtopstand Zeebrugge  laag een nieuwe lichtlijn vormt.

 51° 20′ 22.34″ N, 3° 13′ 38.6″ E


006
De vuurtoren van Knokke, in de Belgische gemeente Knokke-Heist, stond van 1872 tot 1952 op de plaats van het huidige kantoor van de gemeentelijke toeristische dienst op de Zeedijk bij het Lichttorenplein.De vuurtoren werd in opdracht van de Belgische rijksoverheid gebouwd in de duinen op een paar kilometer van de toenmalige dorpskern van Knokke, nabij de plek waar sinds 1840 een loods van de zeereddingsdienst stond. Hij werd in 1872 in gebruik genomen. Het was een stevige bakstenen toren op vierkant grondplan, bekroond door een smaller rond lichthuis. De voet van de toren was omsloten door een eveneens vierkant gebouw met verblijfsruimten voor de vuurtorenwachters. Aanvankelijk was de toren voorzien van een vast licht. In 1908 werd dit vervangen door een draaiend lenzenstelsel in een draaibak met kwik. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd het lichthuis vernield. Het werd pas in 1920-1921 hersteld, waarna in 1922 nog aanzienlijke onderhoudswerken aan het gebouw plaats vonden. In het interbellum was er in de benedenruimten van het vuurtorengebouw tijdelijk een oorlogsmuseum ondergebracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de installatie opnieuw vernield, maar bleef het gebouw vrij intact. Het werd wel, met dichtgemetselde ramen, ingeschakeld in de Atlantikwall. Na de oorlog werd de vuurtoren, die inmiddels al lang door hotels en andere gebouwen van de sterk aangegroeide badplaats omringd was, niet meer hersteld. Hij werd in 1952 gesloopt om plaats te maken voor een stadsplein (het Lichttorenplein) en een VVV-kantoor. Dit laatste werd in 2007 vervangen door een nieuw VVV-gebouw dat de contouren van de oude vuurtoren suggereert.e oude vuurtoren van Knokke in 1952 gesloopt om plaats te maken voor replica een plein (het Lichttorenplein) en een VVV-kantoor. De laatste werd in 2007 vervangen door een nieuwe toeristische gebouw dat de contouren van de oude vuurtoren suggereert. 
Coördinaten 51° 20′ 22.34″ N, 3° 13′ 38.6″ E
image-43488-kabloes knokke.jpg?1448199298288
De vuurtoren van Knokke (replica)
007
image-84075-DSC_5649.w640.JPG
Del Moro vuurtoren (Havana,Cuba)
image-84076-DSC_5480.w640.JPG
Del Moro vuurtoren (Havana,Cuba)
Del Moro vuurtoren (Havana,Cuba)
Het oorspronkelijk station van deze toren werd opgericht in 1764. De huidige vuurtoren is gebouwd in 1845, heeft een hoogte van 25 meter terwijl de lichthoogte 44 meter is. Hij is gebouwd op de wallen van het “Del Morro” kasteel. Het is veruit Cuba’s bekendste vuurtoren die ’s avonds verlicht is. Hij is gelegen aan de oostzijde van de zeer smalle ingang naar de haven van Havanna. In vroeger tijden werd koolzaadolie als brandstof voor de lantaarn gebruikt. Het is een ronde gemetselde toren die in 1962 geautomatiseerd werd. De toren is dagelijks te bezichtigen, je moet echter geen last van claustrofobie hebben, de klim is smal en door de vele bezoekers overvol.Tekst overgenomen uit http://www.fritsvaneck.nl
 De vuurtoren geeft  twee witte flitsen elke 15 seconden voor schepen in de haven. Gebouwd door de Spaanse koloniale overheid van Cuba in 1845, de 82 voet hoge toren is een van de oudste vuurtorens van het eiland en zeker een van de meest bekende. Het fort is veel ouder; het werd 400 jaar geleden gebouwd om de ingang van de haven van Havana te bewaken.  focal plane  144 voet. Het fort en de vuurtoren zijn open voor toeristen elke dag.The vuurtoren is voorzien van een mooie tweekleppige lens en een elektrisch aangedreven draaimechanisme. Een plastic lens is een noodverlichting die wordt weergegeven als het mechanisme zou falen . Constructie van de toren stenen metselwerk  Admiralty numberJ4857 NGA number12580 ARLHS numberCUB-009 Coördinaten 23 ° 09'01.4 "N82 ° 21'26.3 "w​
008
image-105651-kabloes_Borkumriff_vessel_kabloes.jpg
Het lichtschip Borkumriff
De 53,7 meter lang en 9 meter breed schip heeft een diepgang van 4,4 meter en een verplaatsing van 825 Ton.Het schip  werd gebouwd met de romp nummer 813 op de Norder Koser & Meyer in Hamburg. Zijn focale plane  heeft  op een hoogte van 20,5 meter boven het wateroppervlak een bereik van 21,5 nautische mijlen met een vermoogen van 1500 w,100v en een snelheid van 9,5 knopen 
Het lichtschip Borkumriff
Lang geleden lag het lichtschip Borkumriff zo'n 30 kilometer noordwestelijk van het eiland Borkum voor anker in de Noordzee op een van de drukke scheepvaartroutes van de Duitse Bocht, om schepen uit de hele wereld de weg naar de Eems te wijzen. Ook vandaag nog doet het schip dienst als "lichtbaken". Het ligt in de haven van Borkum en de bezoekers gaan ernaartoe omdat ze weten dat ze daar goede tentoonstellingen en interessante informatie kunnen verwachten. In die zin brengt de Borkumriff als informatiecentrum en museumschip tegenwoordig opnieuw licht in de geest van de mensen. Met de buitengebruikstelling van de Borkumriff op 15 juli 1988 kwam er een einde aan het tijdperk van de Duitse lichtschepen. In 1989 kreegt het schip dan de functie van nationaalparkschip. In deze hoedanigheid wordt de Borkumriff vaarwaardig gehouden. Wanneer het schip niet aan het varen is, kan het bezocht worden als museumschip. Op rondleidingen geven voormalige bemanningsleden uitleg over het werken op een lichtschip. Aan boord bevindt zich het informatiecentrum van het nationaal park, met interessante tentoonstellingen over de thema's "Nationaal park Waddenzee" en "Bescherming van de Noordzee". Bovendien houdt het team van het nationaalparkschip natuurkundige bijeenkomsten op het schip of in de natuur. Overgenomen van http://nl.borkum.de/NL/erleben/natur-erholung/Nationalpark-Niedersaechsisches-Wattenmeer/Nationalparkschiff_Borkumriff.php
009
De oude vuurtoren van Borkum (Duits: Alter Leuchtturm Borkum) werd in 1576 als herkenningspunt door de stadEmden op het Oost-Friese Waddeneiland Borkum gebouwd. Tegelijkertijd diende hij als kerktoren van de historische hervormde kerk. Het nieuwe kerkgebouw werd ongeveer 100 meter van de oude vuurtoren gebouwd.In eerste instantie was het bouwwerk een herkenningspunt. Pas in 1817 werd hij met een lichtbaken uitgerust. Er werd daartoe een glazen koepel, die met olielampen werd verlicht geplaatst. Vijftig jaar later werd de vuurtoren verbeterd en met een nieuw lenzensysteem bestaande uit Fresnellenzen voorzien. In februari 1879 ontstond er in de wachtersruimte een brand, die ook op de daaronder gelegen olievoorraad oversloeg. De brand was zo heftig, dat de gehele binnenzijde van de toren beschadigd werd. De functie als vuurtoren kreeg het bouwwerk na de brand niet meer terug. Direct na de brand werd begonnen met de bouw van de nieuwe vuurtoren aan de toenmalige westrand van het dorp. Direct naast de oude vuurtoren bevinden zich tegenwoordig het Heimatmuseum Borkum en de voormalige begraafplaats. De oude vuurtoren van Borkum is tegenwoordig als oudste gebouw van Borkum het symbool van het eiland en als cultureel erfgoed beschermd volgens de Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz. De toren is eigendom van de Heimatverein Borkum e. V. 
Coördinaten    53° 35′ 16″ N, 6° 40′ 14″ E    
    
Overgenomen uit https://nl.wikipedia.org

image-44316-Borkum_Oude_vuurtoren_Kabloes.jpg
De oude vuurtoren van Borkum
010
image-44318-Borkum_Nieuwe_vuurtoren_Kabloes.jpg
De nieuwe vuurtoren van Borkum
De nieuwe vuurtoren van Borkum  is een van de drie vuurtorens op het eiland Borkum .  de vuurtoren bevindt zich aan de westzijde van het eiland en werd na de brand van de oude vuurtoren in 1879 in zes maanden gebouwd.. Bij de bouw van de 60,3 meter hoge ronde toren werden 1,526 miljoen zwartbruine bakstenen gebruikt. Het licht bij helder weer is  tot 25 km ver zichtbaar .Bovendien waarschuwt het het sectorlicht ,in het zijraam van de vuurtoren de schepen voor de beruchte zandbank het BORKUM RIFF.Tot zijn top heeft de toren en rond de ongeveer 300 traptreden.De „grote (nieuwe) vuurtoren“ fungeert dag en nacht als baken voor het scheepsverkeer voor de Eemsmonding. Bovendien is het onderdeel van een lichtenlijn die de koersverandering aangeeft voor schepen die, komend van de Buiten-Eems, door de Wester-Eems het Randzelgat willen invaren.
Coördinaten 53° 35' N | 006° 40' E
011
De kleine vuurtoren van Borkum In 1886 werd de opdracht gegeven om een nieuwe vuurtoren op Borkum te bouwen.  Op een zandduin, in het zuidwesten van het eiland De rood-witte vuurtoren werd als prototype voor een reeks van in totaal negen in Duitsland gebouwde vuurtorens gebruikt. Zijn bijnaam "der Elektrische" kreeg de toren voor het feit, dat hij de eerste voor elektrisch gebruik gebouwde vuurtoren in Duitsland was. De vuurtoren bestaat uit losse, 27 millimeter dikke gietijzeren segmenten. de vuurtoren  werd gebouwd in het kader van het lichtenplan voor de Beneden-Eems..    De kleine vuurtoren is 27.9 meter hoog en zijn licht bereikte zo’n 16 zeemijlen.In 1966 werd de toren uitgebouwd tot het eerste radarstation van de Nederlands-Duitse radarketen. Naar aanleiding van wijzigingen in de vaarovereenkomsten, werd het licht in de zomer van 2003 gedoofd  omdat de vaargeul in de Eemsmonding door sedimentafzettingen was veranderd. Sinds 1970 dient de toren daarnaast nog als antennedrager voor de verkeerscentrale Eems, die in Duits-Nederlandse samenwerking wordt geleid.Sindsdien is de kleine vuurtoren voornamelijk een radarstation en biedt ondersteuning voor radiodiensten en verkeersberichten.  Het Duitse ministerie van Waterwegen en Scheepsvaart is de eigenaar en exploitant van de vuurtoren..
Coördinaten      53° 35′ NB, 6° 40′ OL​
image-44633-Borkum-Little Lighthouse-kabloes.jpg
De kleine vuurtoren van Borkum

012
image-44978-kabloes Lighthouse_le_Crotoy.jpg
De vuurtoren van Le Crotoy
De vuurtoren van Le Crotoy
Het oorspronkelijke station dateert van 1851. Na diverse veranderingen werd deze in 1944 door de Duitsers verwoest. Het huidige licht werd operationeel in 1948. Deze is geplaatst op een betonnen statief en heeft zelfs een galerij. Hij is elf meter hoog en heeft een lichthoogte van negentien meter. Iedere zes seconden geeft het licht twee rode flitsen. Je kunt hem vinden in een klein park aan de voet van de Rue du Phare in Le Crotoy, aan de noordkant van de ingang van de Somme
Coördinaten: 50° 07’ 44” N - 1° 22’ 30” O
Tekst: Frits van EckPAS
013
De vuurtoren van Berck
De vorige vuurtorens zijn  gedateerd  1835 en 1868. De vuurtoren is gelegen op het puntje van Haut-blanc. lichthoogte 35 boven de zeespiegel  (of focale plane).Zijn rijkwijkte is 24 zeemijlen met een wit licht om de 5 seconden . De vuurtoren werd in gebruik genomen in  augustus 1951..De toren is beschilderd met rode en witte banden en is 45 meter hoog. De huidige vuurtoren  van Berck (Pas-de-Calais) werd gebouwd in voorgespannen beton. Het is een cilindervormig gemetselde betonnen toren en grenst aan een L-vormig gebouw (een voomalige vuurtorenwachterswoning). De vuurtoren is het onderwerp van een inschrijving.na de  verwoesting  tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 door de Duitsers De vuurtoren van Berck is sinds 30 december 2010 geclassificeerd als historisch monument
Coördinaten: 50°23'95" N - 001°33'67" E
image-44980-kabloes Lighthouse__Berck.jpg
De vuurtoren van Berck
014
image-107150-45174-kabloes_Lighthouse_Sangatte.jpg
SANGATTE "licht
SANGATTE "licht
50°57'15" N - 1°46'35" E
Reikwijdte : groen 5 zeemijl
wit 8 zeemijl
Licht
1 groen en wit licht elke 4 sec
Lichthoogte
13 meter boven zeespiegel
Ligging : Departement Pas-de-Calais
In het stadje Sangatte
Chemin Departement, tezien vanaf te parking.
Ligt in de duinen op een toren van een radar.
Hoogte : 8 meter
015
De Vuurtoren van  ALPRECH
De  vuurtoren ligt in de gemeente Le Portel., hij ligt enkele meters van het oude fort Alprech.De eerste vuurtoren werd in 1830 in gebruik genomen .De tweede vuurtoren werd in 1842 en was een vierkante toren.De toren werd vernietigd in 1944 tijdens de tweede wereldoorlog.De derde toren werd in 1947 gebouwd. en bestond uit metaal.In 1962 werd deze gedoofd en de huidige vuurtoren gemaakt, in de buurt staat een gebouw voor de vuurtorenwachters.In 1977 werd deze geautomatiseerd.Het licht is uitsluitend via de wenteltrap langs de buitenkant te bereiken. De 1e vuurtoren werd in werking genomen in 1830. Een 2e vuurtoren kwam er in 1842 en was een vierkante toren. Deze werd vernietigd in 1944. In 1947 werd dan een 3e vuurtoren gebouwd. Deze bestond uit metaal. In 1962 werd deze gedoofd en de huidige vuurtoren gemaakt, met in de buurt een gebouw voor de vuurtorenwachters. De vuurtoren werd geautomatiseerd in 1977.
3 witte flitsen elke 15 sec
Lichthoogte
62.35 meter boven zeeniveau.
 Ligging
Departement : Pas-de-Calais
2 mijl ten zuiden van Boulogne sur Mer.
Op de kaap D'Alprech, de bovenkant van Le Portel.
Hoogte : 17.20 meter
image-107155-44990-kabloes_Lighthouse_Cap_D_Alprech.jpg
De Vuurtoren van ALPRECH
016
image-107159-44993-kabloes_Lighthouse_Cap_Griz_Nez.jpg
De Vuurtoren Griz-Nez
De Vuurtoren Griz-Nez 
werd in 1837 gebouwd, dit was een ronde toren op een rechthoekige onderbouw, waarbij de verblijfplaats van de vuurtorenwachters zicht bevonden.In 1869 werd deze grondig veranderd.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij vernield.De vuurtoren werd terug opgebouwd in 1952.-1958.De vuurtoren werd geautomatiseerd in 1986.Dit stukje Frankrijk ligt het dichtst bij Engeland.Het licht van de vuurtoren is dan ook zichtbaar vanaf de Engelse Kust.Hij staat op militair domain maar zeer goed zichtbaar om prachtige foto's te nemen.Het was vaop deze plaats dat onder meer Adolf Hitler en Herman Goring in 1940 over het kanaal richting Engeland keken nadat hun legers West-Europa hadden veroverd.
50°52'14" N - 01°35'04" E
Reikwijdte : 26 zeemijl
Licht
3 flitsen wit en 1 rood elke 5 sec.
Lichthoogte
72 meter boven zeeniveau.
Lamp
1000 watt halogeen
 Ligging
Departement : Pas-de-Calais
Op het puntje van de neus van Cap-Gris-Nez.
9 mijl ten noorden van Boulogne sur Mer.
 Hoogte : 28 meter
017
De Vuurtoren van Calais
De vuurtoren ligt in "Le Quartier du Courgien"De toren is in gebruik genomen in 1848 en in 1883 geelktrificeerd..Autoùatosering vond plaats in  1987.In 1992 werd deze toren gerenoveerd.De toren bevat 271 treden.Sinds 2001 is deze toren een historisch monument.De eerste vuurtoren werd in gebruik genomen in 1818 In 1839 werd er een enquête gehouden om een nieuwe vuurtoren te bouwen. In 1845 is men dan aan de huidige vuurtoren begonnen op het Fort van Risban. Deze werd in gebruik genomen in 1848. De vuurtoren is zwaar beschadigd geweest tijdens de 2e wereldoorlog.De vuurtoren is open voor het publiek en is gratis toegankelijk tot het gelijkvloers. Daar bevind zich een zaal met allerlei maritieme technieken en toestellen voor de navigatie. Er is ook mogelijkheid tot het bekijken van een filmpje. Dit neemt een klein half uurtje in beslag. Daarna kan je als je het aandurft de 271 trappen betreden en genieten van het mooie zicht. Hiervoor moet je wel betalen. Er zijn steeds 2 gidsen aanwezig: 1 op de benedenverdieping en eentje boven aan de top. Waar je altijd gerust vragen mag aan stellen. Wanneer je boven bent kan je (als het goed weer is) zelfs de Engelse kust zien. Werd geautomatiseerd in 1987.
50°57'73" N - 01°51'30" E
Reikwijdte : 22 zeemijl
Licht
Wit licht , 4 toeren elke 15 sec.
Lichthoogte
50 meter boven zeeniveau
Lamp
250 watt halogeen
 Ligging
Departement  : Pas-de-Calais
Centrum van de stad in havengebied.
Site van de voormalige vesting.
 Hoogte : 58 meter
image-107166-45087-kabloes_Lighthouse_de_Calais.jpg
De Vuurtoren van Calais
018
image-107180-44995-Boulogne_Digue_Sud__Digue_Carnot__.jpg
De Vuurtoren Van Boulogne Carnot ( dijk zuid)
De Vuurtoren Van Boulogne Carnot ( dijk zuid) 
De enige vuurtoren van de streek die geclassificeerd is als vuurtoren op zee staat op het eind van de dijk Carnot. De cilindervormige toren is voorzien van glad wit stucwerk en een groene top. De toren Boulogne was een van de eerste havens die voorzien werd van een vuurtoren.hoog en volledig geautomatiseerd. Hij staat ten noorden van de derde vuurtoren, die van Le Portel.
50°44'49" N - 01°34'14" E
Reikwijdte : 23.5 zeemijl
Licht, drie witte flitsen, in een 2 + 1 patroon, om de 15 s
 is ook voorzien van een misthoorn van drie waarschuiwingsinaalen ,in een 2 + 1 patroon, om de 60 s
Lichthoogte
25.42 meter boven zeeniveau.
Ligging
Departement : Pas-De-Calais
Op de dijk Carnot.
 Hoogte : 21.70 meter
019
De vuurtoren la Canche
In 1805 stonden er twee vuurtorens op nog geen 23 meter van elkaar.
Deze twee vuurtorens werden in 1944 vernietigd in de tweede wereldoorlog.
Een voorlopig licht werd in 1944 op het stadhuis geplaatst.
De huidige vuurtoren is ontworpen door Louis Quételart in 1947 en de werken duurden tot  1952.
De vuurtoren bevat 274 treden en is te bezoeken tijdens het weekend en in de schoolvakanties.
De toren is geklasseerd als historisch monument sedert 19 april 2011.
De vuurtoren is geautomatiseerd in 2001.
Het vuurtorenwachtershuisje staat er nog altijd en doet nu dienst als toerische informatie over de vuurtoren waar je ook de gidsen kunt vinden om de toren te bezoeken.50°31'43" N - 01°35'50" E
Reikwijdte : 25 zeemijl
Licht
Wit licht, 2 flitsen om de 10 sec.
Lichthoogte
52.15 meter boven zeeniveau.
Lamp
2 halogeenlampen van 250 watt
Ligging
Departement : Pas-de-Calais
In het centrum van Le-Touquet-Paris-Plage.
Hoogte : 56.60 meter
image-180398-Lighthouse__La_Canche__Le_Touquet__(1).jpg
Vuurtoren la Chanche
020
image-180407-71De vuurtoren van Saint-Valery-sur-Somme
De vuurtoren van Saint-Valery-sur-Somme
De vuurtoren van Saint-Valery-sur-Somme
ligt in Frankrijk in de gemeente Saint-Valéry-sur-Somme,
in het departement Somme in regio Hauts-de-France.Hij staat aan het noordenkant van de dijk van Halage,
rechter oever van de Somme, bij de ingang van de haven.
Het oude vuur, vernietigd in 1944, was een vast rood licht gemonteerd op het dak van een hut .
Coördinaten:50° 11′ 10″ N, 1° 38′ 37″ E ,
Ligging : Somme
Geautomatiseerd : Ja ,
niet te bezichtigen.
Reikwijdte:  9 mijlen (16,5 km)
Rood licht om de 4 seconden
9 meter boven zeeniveau
6 meter hoogte 
021
image-180830-kabloes_Dunkerque_lighthouse__Risban_.jpg
De vuurtoren van Dunkerque of de Risban
De vuurtoren van Duinkerken of le Risban
De vuurtoren van Duinkerken werd gebouwd tussen 1838 en 1843 .In 1843in gebruik genomen door het onbetrouwbare  signalen en verhalen  van Leughenaer toren.De vuurtoren werd gebouwd op het voormalig Risban fort ,vandaar wordt de vuurtoren ook wel de Risban genoemd. Met een hoogte van 63 meter, het is een eerste klas licht, dat wil zeggen dat het de eerste licht dat je ziet als je in komen van de open zee. Het draagt ​​voor 25 nautische mijlen en signaleert bij een frequentie van twee witte flitsen om de tien seconden. Totdat het werd geautomatiseerd in 1985 werd verzorgd door een vuurtorenwachter. De vuurtorenwachtervrouw was ook lid van de bakens en maritieme federatie en was dus ook zijn assistent  en maakte deel uit van het tam . .Zij zorgde voor het licht ,en elke morgen klom ze omhoog om de gordijnen dicht te doen , om de lenzen te bescermen tegen het zonlicht en s’avonds klom ze weer naar boven om de gordijnen open te doen . De vuurtoren werkte eerst met een olielamp, daarna met een petroleumlamp en pas in 1883 met een elektrische lamp. Hij overleefde de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog en biedt vandaag de dag, na het beklimmen van zijn 271 treden een prachtig uitzicht op de zee, de stad en het platteland
werd gebouwd tussen 1838 en 1843 .In 1843in gebruik genomen door het onbetrouwbare  signalen en verhalen  van Leughenaer toren.De vuurtoren werd gebouwd op het voormalig Risban fort ,vandaar wordt de vuurtoren ook wel de Risban genoemd. Met een hoogte van 63 meter, het is een eerste klas licht, dat wil zeggen dat het de eerste licht dat je ziet als je in komen van de open zee. Het draagt ​​voor 25 nautische mijlen en signaleert bij een frequentie van twee witte flitsen om de tien seconden. Tot dat het werd geautomatiseerd in 1985 werd verzorgd door een vuurtorenwachter. De vuurtorenwachtervrouw was ook lid van de bakens en maritieme federatie en was dus ook zijn assistent  en maakte deel uit van het tam . .Zij zorgde voor het licht ,en elke morgen klom ze omhoog om de gordijnen dicht te doen , om de lenzen te bescermen tegen het zonlicht en s’avonds klom ze weer naar boven om de gordijnen open te doen . De vuurtoren werkte eerst met een olielamp, daarna met een petroleumlamp en pas in 1883 met een elektrische lamp. Hij overleefde de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog en biedt vandaag de dag, na het beklimmen van zijn 271 treden een prachtig uitzicht op de zee, de stad en het platteland51°02'98" N - 02°21'94" E
Reikwijdte : 26 zeemijl
Licht Witte lichten, 2 toeren elke 10 sec.
Lichthoogte 55 meter boven zeeniveau.Ligging
Departement : Nord
Aan de haven van Dunkerque
.Hoogte : 63 meter
De vuurtoren is geautomatiseerd in 1985.
De vuurtoren is in gebruik genomen in mei 1843.
In de tweede wereldoorlog werd 85 % van Duinkerke vernietigd, de vuurtoren werd gespaard gebleven.
022
Vuurtoren de Leughenaer
Onmiddellijk denk je aan 'leugenaar' doch dit is niet de reden waarom deze toren die naam kreeg. Het is een verdedigingstoren uit de 14de eeuw waarop ze op uitkijk stonden. 'Leugheren' betekende 'uitkijken' en zo is die naam ontstaan. Er doen allerlei verhalen de ronde over de functie van deze toren die verwijst naar zijn naam. Een hardnekkig verhaal is dat de toren zou gebruikt zijn om de schepen te misleiden en op land te doen stranden,en leeg te roven . De toren heeft een nu een lichtbaken en is niet toegankelijk voor een bezoek. (Bron : Reisroutes.be)
De toren is een 15 de eeuwse vestingstoren in de Franse stad Duinkerke.
Het is het oudste monument van de stad.
De toren is achthoekig gebouwd .
Hij werd gebouwd als baken voor de scheepsvaart.
Een deel van de technische 19de eeuwse apparatuur in de toren werd bewaard.
Op de toren stond een communicatiemiddel nl een semafoor
Toen in 1843 de vuurtoren van Risban in gebruik werden genomen werd het licht gedoofd.
Door de  vraag van lokale zeilers werd in 1845 opnieuw een vast wit licht met rood geplaatst.
De toren werd geklasseerd als hisctorisch monument in 1995.
Het licht  werd gedoofd in 1963
51°02'25" N -2°22'43" E
Reikwijdte : ( geen info)
Licht
(geen info)
Lichthoogte
(geen info)
Ligging
Departement : Nord
Place du Minck
Hoogte : 30 meter
kabloes_Dunkerque_lighthouse_Leughenaer_.jpg
De vuurtoren de Leughenaer (duinkerke)
023
kabloes_Lighthouse_Saint_Pol_Dunkirk.jpg
De vuurtoren Saint Pol (Duinkerken)
De vuurtoren Saint Pol (Duinkerken)
De vuurtoren werd gebouwd in 1936 - indienst genomen in oktober 1937.  en gerestaureerd in 1954 .
De toren had een vuurtorenwachter tot 1979.
Hij was omringd in de oorlog met bunkers die in 1946 zijn ontmanteld.
In 1996 is de toren erkend als historisch monument.,en is van de staat.De vuurtoren is  het laatste werk van de architect Gustave Umbdenstock.en het is ook de enige vuurtoren in Art Deco stijl in heel Frankrijk.
51°0370" N _02°21'20" E
Reikwijdte  : 15/18 zeemijl
Licht
2 groene flitsen elke 3 sec.
Lichthoogte
58 meter boven zeeniveau.
 Ligging
Departement : Nord
De vurtoren ligt ten westen van Dunkerque, in commune Saint-Pol-sur-Mer.
 Hoogte : 36 meter
024

Tour de Guet

Tour de Guet ( frans voor wachttoren) coordinaten 
50°57'32" N - 1°504593 W
Ligging : Departement : Pas de Calais, op Place d'Armes in Calais
Hoogte : 39 meter hoog
Tour de Guet is een dertiende eeuwse wachttoren, het is het oudste monument in Calais,
Het zou als uitkijktoren gebouwd geweest zijn door Karel de Grote.
In de eerste helft van de negentiende eeuw deed het dienst als vuurtoren.
Sedert 1931 is het een historiisch monument met classificatie vuurtoren.
In 1580 heeft de toren veel schade gekent door een aardbeving.
025
image-181809-kabloes_Boulogne_Pier_Southwest_.jpg
De groene vuurtoren( Boulongne)
Constructie:Het is een stalen constructie.met ondersteuning van polyester.
Ontsteking: 1999.nieuwe vaste groen licht
Hoogte:Hoogte: 17 meter boven zeeniveau
Hoogte : 13 meter
gebouwd op de werf Blamengin.
Positie: 50 43.9 N 001 35,1 E
Locatie: ESM: 2399
Reikwijdte :5 mijl.
Verlichting:
40 watt halogeen.Lamp
hulp hoorn :
sirene 
1 maal  elke 30 seconden.
geautomatiseert

026
De rode vuurtoren (Boulonge)
staat aan het eind van de noordoostelijke pier en is lopend te bereiken. Dit is al de 5 vuurtoren die gebouwd is
Reikwijdte : 7 zeemijl
Licht
Rood vast licht
Lichthoogte
11  meter boven zeeniveau.
positie:
50 43,9 N 001 35.2 E
Hoogte : 10 meter
hij staat er sinds 1928.
Het is een metalen constructie en
is geautomatiseert 
image-181810-kabloes_Boulogne_Pier_East.jpg
027
image-placeholder.png

028
Calais vuurtoren op de west pier

image-181814-kabloes_Lighthouse_Calais_jet__e_de_l_ouest.jpg
029
image-181815-45085-kabloes_Calais_Pier_East_.jpg

030